Dla ludzi po zawale serca dobrodziejstwem są beta-blokery

Poczyniono również obserwacje, że sulfinpirazon [Anturan], podstawowo stosowany w zapobieganiu nawrotom skazy moczanowej, zmniejszał śmiertel-ność wśród tych pacjentów, którzy kontynuowali taką kurację po przebytym zawale serca. Na czym polega działanie tego leku w tym drugim zakresie nie jest zupełnie jasne, ale prawdopodobnie też chodzi tu o krwinki płytkowe. Amery-kański Departament Kontroli Żywności i Leków nie potwierdził jednak jego zapobiegawczego znaczenia, gdy chodzi o choroby serca. Mimo to wielu lekarzy przepisuje go w takim celu.

Wiadomo, że dla ludzi po zawale serca dobrodziejstwem są beta-blokery [np. Propranolol, Sectral]. Jest kilka tego rodzaju leków – każdy z nich ma s wo j e cechy specyficzne, ale mają też wspólne. Generalnie poprawiają stan chorego przy dusznicy bolesnej, obniżają wysokie ciśnienie krwi, spowolniają tętno, zapobiegają migrenom, likwidują „dodatkowe” uderzenia serca, łagodzą objawy nad-czynności tarczycy i zmniejszają ciśnienie śródoczne (wewnątrzgałkowe) przy jaskrze. Statystyki dowodzą, że stosowanie któregoś z beta blokerów, rozpoczęte w ciągu trzech tygodni po zawale serca, zmniejsza praktycznie o połowwę ryzyko zgonu w ciągu następnych dwóch lat. Decyzja o kontynuowaniu takiej terapii przez okres dłuższy niż dwa lata jest uzależniona od objawów. Jeżeli po tym czasie utrzymują się jeszcze napady dusznicy, nadciśnienie lub zakłócenia rytmu serca, nie przerywa się leczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *