Gdy chodzi o interwencję chirurgiczną

Jeżeli natomiast po dwuletnim okresie takiego parasola ochronnego nie występują żadne objawy chorobowe, większość lekarzy uważa, że z dalszej kuracji można bez ryzyka zrezygnować. Istnieją jednak pewne problemy związane ze stosowaniem beta blokerów. Są one doskonałe tak długo, dopóki sam mięsień sercowy jest jeszcze silny, ale w każdym przypadku jego niewydolności mogą pogorszyć stan. Mają, niestety, szereg niekorzystnych działań ubocznych -mogą wywołać astmę oskrzelową lub nasilić jej objawy, zaciemnić obraz reakcji insulinowej w cukrzycy, nadmiernie zwolnić akcję serca, doprowadzić do impotencji, permanentnego zmęczenia oraz ziębnięcia stóp (syndrom zimnych stóp). Użyteczność tych leków przewyższa jednak ich niekorzystne efekty uboczne. Są stosowane w leczeniu dusznicy bolesnej, nadciśnienia i pewnych zaburzeń rytmu serca, które nie reagują na inne środki.

Gdy chodzi o interwencję chirurgiczną, to jedną z najczęściej wykonywanych operacji jest tzw. BYPASS (przęsłowanie) naczyń wieńcowych. Wykonuje się go głównie z powodu dusznicy bolesnej. Polega na wytworzeniu we fragmencie układu wieńcowego krążenia obocznego. Pobiera się kawałek żyły z podudzia lub kawałek tętnicy piersiowej wewnętrznej i przeszczepia się go w ten sposób, że tworzy jakby przęsło pomiędzy aortą a zdrowym fragmentem tętnicy wieńcowej – krew omija wtedy niedrożny odcinek naczynia i może znowu płynąć bez przeszkód. Czy jest to operacja profilaktyczna, to znaczy – czy zapobiega zawało-wi serca albo zmniejsza ryzyko zgonu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *