Gdy własne ciało zdradza – zaburzona odporność

Aby lepiej zrozumieć zjawisko starzenia się, trzeba choć trochę orientować się w funkcjonowania systemu odpornościowego naszego organizmu. Jest to skom-plikowany, „wymyślony” przez samą naturę mechanizm, którego zadaniem jest obrona ustroju przed wrogimi czynnikami atakującymi go zarówno z zewnątrz (bakterie, wirusy, grzyby itp.), jak i od wewnątrz (ciągle powstające komórki nowotworowe, które trzeba rozpoznać i zniszczyć, by się nie rozmnożyły). W miarę starzenia się system odpornościowy staje się stopniowo coraz mniej sprawny. Zaczyna zawodzić i nie zawsze potrafi odróżnić „swoich”, czyli komórki i białka zorganizowane w służbę ustrojowi, od „obcych”, zakłócających ten system. Produkuje wówczas przeciwciała, które niszczą normalne i potrzebne ustrojowi tkanki. Ten proces, zwany autoimmunizacją, jest wrogi (w odróż-nieniu od odporności, chroniącej przed szkodliwymi substancjami). Tak więc w starzejącym się systemie odpornościowym zachodzą dwa niekorzystne zjawiska. Po pierwsze, nie zwalcza intruzów i toksycznych substancji równie skutecznie jak dawniej, po drugie, uruchamia działalność skierowaną przeciw „swoim”, a więc autodestrukcyjną. Naukowcy uważają, że odpowiedni dobór składników diety, z jednoczesnym ograniczeniem spożycia białka i uzupełnianiem specyficz-nych u danej osoby niedoborów, może przeciwdziałać obydwu złym trendom i chronić nas w miarę posuwania się w latach.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *